ISOMAT D.O.O
GRAĐEVINSKA HEMIJA I MALTERI

Kontakt podaci fabrike i sedišta kompanije ISOMAT D.O.O
Prhovačka bb, 22310 Šimanovci
Telefon: +381 22 215 0 100, Fax: + +381 22 215 0 101, E-mail: info@isomat.rs