ISOMAT je kompanija koja se bavi proizvodnjom građevinskih hemikalija i maltera sa multinacionalnom perspektivom. Osnovana je 1980. godine i trenutno je jedna od najvažnijih industrija građevinskog materijala u jugoistočnoj Evropi, sa 3 pogona u Grčkoj, Rumuniji i Srbiji, 7 podružnica u Nemačkoj, Rusiji, Turskoj, Bugarskoj, Rumuniji, Srbiji i Sloveniji, i izvoza u više od 60 zemalja sveta.

Kompanija proizvodi i distribuira širok spektar proizvoda koji se mogu grupisati u sledećih 6 kategorija:

ISOMAT je posvećen inovacijama i stalnom razvoju novih proizvoda. U tom cilju, kompanija poseduje potpuno organizovano odjeljenje za istraživanje i razvoj, opremljeno specijalizovanim naučnim kadrom koji radi u 5 različitih hemijskih laboratorija, gde se svake godine razvijaju novi proizvodi u skladu sa promenljivim potrebama tržišta i najnovijim tehnološkim dostignućima u građevinskom sektoru.